Els nostres serveis

Treballs forestals:

 

 • Faixes auxiliars, tallafocs, cremes controlades, desbrossament de matoll, poda d'arbrat, aclariment de masses forestals, plans d'ordenació. 
 • Repoblacions i plantacions. 
 • Poda i tallada de pins i palmeres i tot tipus d'arbrat. 
 • Podes agrícoles. 
 • Tancaments de tot tipus. 
 • Venta de pals de fusta.
 • Creació d'àrees recreatives, mobiliari d'exterior, bancs, passarel-les de fusta, papereres, captadors d'arena, paranys cinegètiques, etc. 
 • Paisatgisme. 
 • Restauració d'ecosistemes dunars, forestals, rurals, etc.
 • Creació i manteniment de jardins. 
 • Disseny i muntatge de regs. 
 • Trasplantació d'arbrat. 
 • Desbrossament de solars. 
 • Tractaments fitosanitaris (processionària amb endoterapia vegetal. Morrut de les palmeres, Paysandisia, etc.). 
 • Diagnòstic i assessorament. 
 • Serveis de vigilància i guarderia medi-ambiental. 
 • Treballs verticals. 
 • Retirada de ferralla i residus de zones forestals.
 • Senyalitzacions i fitació de camins i senders. 
 • Adaptació d'itineraris per invidents i minusvàlids.​ 
 • Biondes de fusta, tancats de protecció per miradors.