Institucionals

Govern de les Illes Balears

Direcció General de Biodiversitat, Conselleria de Medi Ambient

 • Projecte de restauració dels estanys de Sa Sal Rossa al Parc Natural de ses Salines d'Eivissa; tancaments dissuasoris.
 • Projecte per a la recuperació de l'Àguila Peixatera com a reproductora al Parc Natural de Ses Salines d'Eivissa; construcció de niu al penya-segat.
 • Projecte de recuperació de les comunitats litorals de Limonium a la zona de Punta Pedrera a Formentera; tancaments contundents.
 • Projecte de recuperació de les àrees degradades del sector est de l'Estany Pudent (Formentera); tancaments dissuasoris, senyalització, construcció de mirador d'aus, repoblació amb Tamarells.
 • Projecte de restauració paisatgística al Parc Natural de Ses Salines.
 • Projecte de tancament al Parc Natural de Ses Salines.
 • Projecte pilot per a la recuperació dels sistemes dunars de la Platja des Cavallet al Parc Natural de Ses Salines d'Eivissa; reconstrucció de dunes amb alga posidònia, tancament dissuasori.
 • Projecte-estudi pilot per avaluar la recuperació i regeneració del sistema platja-duna de les platges de Sa Ràpita, Ses Covetes i Es Trenc; restauració del sistema dunar amb alga posidònia i arena, repoblació i tancament dissuasori.
 • Coordinació de vigilància ambiental dels sistemes platja-duna de Sa Ràpita i es Trenc (Campos, 2008).
 • Seguiment i vigilància de les obres i equipaments, informació a l'usuari per utilitzar i atendre possibles reparacions de manteniment, inclòs servei de neteja i manteniment de les àrees, transport de minusvàlids, i sistema de comunicacions, finca Planícia (Banyalbufar).
 • Obres de condicionament i creació d'infraestructures per a l'ús públic de la finca Planícia (Banyalbufar), adequació d'accés de vianants, senyalització, adequació i faixa auxiliar contra incendis de senders i itineraris, retirada de vehicles, ferralla i altres residus, instal.lació de bancs , papereres, i balustrades, etc.
 • Coordinació de Vigilància Ambiental dels sistemes platja-duna de Sa Ràpita i es Trenc (Campos, 2009).

Espais de Natura Balear, Conselleria de Medi Ambient

 • Escampar calç al niu d'Àguila Peixatera al Cap des Falcó.

 • Projecte d'instal.lació de passarel.les a la Reserva Natural de S'Albufereta.

 • Instal.lació de captadors de arena (paranys de vent) a la Reserva Natural de S'Albufereta.

 • Tancaments dissuasoris i senyalització a la Reserva Natural de S'Albufereta.

 • Repoblació amb Tamarells a la Reserva Natural de S'Albufereta.

 • Subministrament de materials per a la instal.lació de tancaments dissuasoris a la Reserva Natural de S'Albufereta.

 • Obres de condicionament d'un antic abocador a l'Illa de S'Espalmador; Retirada de 20 m3 de vidre i diverses tones de ferralla, amb ús de

  quad i zodiac per al transport a port.

 • Tancament dissuasori perimetral de la llacuna de l'Illa de S' Espalmador (Formentera).

 • Construcció i muntatge de captadors de sorra al sistema dunar de l'Illa de S'Espalmador (Formentera).

 • Instal.lació de passarel.les i adequació de sender de vianants a l'Illa de S'Espalmador (Formentera).

 • Condicionament del camí d'accés a Planícia, desbrossament, poda i eliminació de restes.

 • Vigilància medi ambiental a la finca publica Planícia (Banyalbufar).

 • Treballs de manteniment agrícola-forestal a la finca Mortitx (Escorca); poda d'oliveres, desbrossament de matoll i eliminació de restes.

 • Itinerari sensorial de Binifaldo.

Servei de Gestió Forestal, Conselleria de Medi Ambient

 • Retirada d'arbrat forestal enderrocat per tempestes a l'Illa de Mallorca.
 • Restauració de zona forestal incendiada, El Toro (Calvià).
 • Projecte de restauració de S'Atalaia de Son Coll (Santa Eugènia); repoblació forestal

Ibanat, Conselleria de Medi Ambient

 • Obres del Pla Insular de Defensa Contra Incendis Forestals de Calvià. (CM 101/2007); tallafocs.
 • Projecte de manteniment d'àrees de silvicultura preventiva a Na Burguesa; faixes auxiliars.

Agència Balear de l'Aigua i la Qualitat Ambiental, Conselleria de Medi Ambient

 • Execució del projecte de dotació d'infraestructures d'ús públic a la finca Es
 • cap de Barberia a Formentera; Tancaments dissuasoris, adequació y senyalització de senders, construcció de l'àrea recreativa, etc..
 • Treballs de poda i aclariment de masses forestals a la finca pública Ses Fons Ufanes.
 • Eliminació de processionària a col.legis de Son Servera.

Ajuntament de Palma

Parcs i Jardins, Ajuntament de Palma

 • Faixa auxiliar tallafocs, urbanització La Bonanova.