Particulars

 

 • Neteja i desbrossament de matoll al solar del carrer Robert Graves (torrent de Can Barberà).

 • Desbrossament de matoll, poda d'oliveres i pins i eliminació de restes a la finca Son Bosc (Escorca).

 • Disseny i execució de jardí a la urbanització Planera (Espai Hàbil).

 • Desbrossament de matoll, poda, trossejat de peus i branques caigudes, tallat de pins, crema de restes i transport de llenya a la finca Aumallutx (Escorca).

 • Tancament amb malla Ovellera i pals de fusta a la finca Aumallutx (Escorca).

 • Desbrossament de matoll, trossejat de peus i branques caigudes, poda i tallat de pins, eliminació de restes a la finca Sa Font Figuera (Valldemossa).

 • Treballs de millora de la massa forestal a la Finca Son Net (Puigpunyent).

 • Desbrossament de matoll, trossejat de peus i branques caigudes, poda i tallat de pins, eliminació de restes a la finca Can Mage (Pollença).

 • Treballs de camp realitzats en Inventari Forestal a la finca Son Massip (Escorca).

 • Poda de pins mitjançant la tècnica de grimpar i l'ús de plataforma elevadora, retirada de restes a Son Vida.

 • Rehabilitació i reparació de quadra a la finca Aumallutx (Escorca).

 • Tancament amb malla Ovellera i pals de fusta a la finca Sa Font Figuera (Valldemossa).

 • Tancaments de tot tipus, amb pals de fusta o metàl.lics, a finques de particulars.

 • Tractaments d'endoteràpia vegetal contra la processionària del pi (Marratxí, Santa Eugènia).

 • Disseny i muntatge de sistema de reg antiincendis, Es roquisser (Valldemossa).

 • Poda, tala i tractaments fitosanitaris contra el Morrut de les Palmeres i la Paysandisia a Palmeres (Bendinat).

 • Assessoraments en obres de jardineria i muntatge de regs (Capdepera).

 • Múltiples treballs de poda i tallat de pins inclinats o tombats pel vent, palmeres malaltes i tot tipus d'arbrat fent ús de plataformes elevadores o mitjançant la utilització de cordes i la tècnica de grimpar, per a diferents particulars i en molts de municipis de Mallorca.