Empreses

Melchor Mascaró

 • Repoblació forestal a la urbanització Puntiró (Marratxí).

Amer

 • Obres d'enjardinament en parterres i rotonda a la urbanització Son Quint (Palma).

 • Muntatge de sistemes de reg automàtics, degoteig i aspersió.

 • Plantació de xicrandes.

 • Desbrossament de matoll, poda de pins i ullastres, tallat i trossejat de pins, eliminació de restes.

 • Construcció de barana de fusta.

 • Construcció de mur de pals de fusta.

 • Plantació de pins, ullastres i matoll variat.

 • Plantació d'aromàtiques a talussos, amb sistema automatitzat de reg per degoteig.

 • Enjardinament de mitjana al carrer Andreu Torrens (Palma) i plantació d'arbrat, amb reg automatitzat.

 • Enjardinament i muntatge de reg automatitzat rotonda del polígon de Can Valero (Palma).

 • Poda i trasplantament d'ullastres i garrofers, Parc Bit.

 • Assessorament tècnic en obres de jardineria.

Vibelba S.L.

 • Plantació de pins.
 • Manteniment de zona enjardinada i pineda de nova creació, urbanització Son Quint (Palma).
 • Construcció de guarda rails de fusta en carrils al golf de Son Quint (Palma).

Cooperativa Agropecuaria Mallorquina

 • Treballs diversos al golf de Son Quint (trasplantament de garrovers, plantació de baladres i casuarines, repoblació de pins).

Ecocultius

 • Obertura de forats per plantació de vinyes.

   

 • Desbrossament de matoll, fitació d'arbrat (oliveres, ullastres, pins i garrofers), crema de restes vegetals.

   

 • Tancaments amb malla Ovellera i pals de fusta en zona forestal i ramadera.

   

 • Fitació, trossejat i desbrancat de pins.